Úvod

 

ELLBOGEN s.r.o. svým rozsahem služeb pokrývá požadavky zákazníků v oblasti údržby strojů a řešení olejového hospodářství průmyslových podniků. Společnost ELLBOGEN s.r.o. vznikla v roce 2001 a navázala na aktivity podnikající fyzické osoby René Komárek fungující na trhu od roku 1993.

Společnost je řízena v souladu se zavedeným systémem managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 a dle zásad zavedeného systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005.

 

Naším cílem je poskytnout zákazníkovi ucelený soubor služeb do něhož patří:

 

Aktuálně

Úspěšně proběhly zkoušky účinnosti zcela nového zařízení na čištění chladicích okruhů vyvinutého ve firmě ELLBOGEN s.r.o.

Pro více informací, fotodokumentaci a videa z prohlídky čištěných okruhů endoskopem klikněte zde.

--- OBSAH webu ---