Údržba strojů

Rozsah služby:

Software:

Jako součást údržby strojů používáme vlastní software M-Desk 4, účinný nástroj v údržbě strojového parku, jehož prostřednictvím lze provádět:

Podrobnější informace k softwaru M-Desk 4 ke stažení zde (pdf, 1.21 MB).

ELLBOGEN s.r.o. provádí údržbu strojů nejčastěji formou outsourcingu přímo u zákazníka.

Softaware Maintenance

--- OBSAH webu ---