Rozbory olejů a maziv

Dnešní moderní výrobní technologie kladou stále větší nároky na používaný olej a maziva. Pro spolehlivý provoz strojů a stanovení optimálních výměnných intervalů olejů je nezbytná pravidelná diagnostika jejich stavu.

V rámci rozborů olejů a maziv naše analytická laboratoř provozuje:

 

Softaware Maintenance

FTIR spektrometr Nicolet Avatar 370

Aplikace:  sledování úbytku aditiv v provozovaném oleji,  kontrola nárůstu produktů termického namáhání, oxidace, nitrace, sulfonace, kontaminace cizí látkou (voda, cizí mazivo, chladicí kapalina), obsah sazí, identifikace neznámých olejů  a maziv.

 

 

 

 

 

Automatický čítač částic

Přenosný automatický čítač částic Abakus firmy Klotz

Aplikace: stanovení obsahu mechanických nečistot v olejích a motorové naftě (kód čistoty), nejčastěji dle norem ISO 4406: 1999 (1991), NAS 1638. Možnost měření přímo u zákazníka, např. kontrola účinnosti filtrace při servisním zásahu.

 

 

 

Kapilární viskozimetr

Kapilární viskozimetr Vistec

Aplikace: stanovení kinematické viskozity oleje při požadované teplotě (rozsah 25 - 100˚C).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coulometr

Coulometr WTK firmy Diram

Aplikace 1: stanovení čísla kyselosti (AN) coulometrickou titrací, velmi citlivá metoda vyvinutá pro měření AN u transformátorových olejů.

Aplikace 2: stanovení obsahu vody (Karl Fisher) v olejích coulometrickou titrací.

 

 

Nečistoty na membránovém filtru

Membránová filtraci Millipore

Aplikace: vážkové stanovení obsahu mechanických nečistot v oleji, následně možná ferrografická analýza částic pod optickým mikroskopem.

 

 

 

 

Další analytické služby:

Jako nezbytnou součást prodeje obráběcích kapalin zajišťujeme průběžnou kontrolu jejich stavu u zákazníků, což vede k zabezpečení požadované životnosti kapalin, řezných nástrojů a k zajištění požadované kvality výsledných výrobků. V případě zájmu naše zákazníky zaškolíme a vybavíme potřebnou technikou pro kontrolu stavu obráběcích kapalin vlastními silami.

Provozní rozbor:

 Refraktometr

stav vody používané k ředění koncentrátu

stav provozované kapaliny

  • koncentrace refraktometricky
  • koncentrace titračně
  • obsah cizího oleje
  • pH a vodivost kapaliny
  • množství hub a bakterií (Dip slide)

     

 

--- OBSAH webu ---